Nasze usługi

Programy ramowe

Koordynujemy zarządzanie wieloma projektami ramowymi, obejmującymi wszystkie obszary naszej działalności. Opierając się na sprawdzonym know-how i wieloletnim doświadczeniu, współpracujemy z partnerami w konsorcjach,  aby moc reagować szybko i sprawnie,  osiągając dobre rezultaty. Do naszych klientów należy Komisja Europejska i Departament ds. Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii (DfID).