Nasze specjalizacje

Polityka energetyczna i regulacje rynkowe

Polityka energetyczna i regulacje rynkowe mają wyraźny wpływ na funkcjonowanie rynków i sieci energetycznych.

Ecorys pomaga klientom na wszystkich etapach: od przekuwanie potrzeb społecznych na instrumenty polityczne do optymalizacji istniejących działań strategicznych. Oferujemy podejście systemowe z przejrzystym mapowaniem interesariuszy, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i przyspieszenie transformacji energetycznej.