Nasze sektory

Klimat, energia i środowisko

Aspirujemy do udziału w rozwiązywaniu globalnych kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, transformacją energetyczną i wsparciem zrównoważonego rozwoju. Wyzwania, którym stawiamy czoło, dotyczą efektywności energetycznej, sprawiedliwej transformacji energetycznej, czystej energii, zielonego finansowania, łagodzenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz bioróżnorodności.

Świadczymy usługi doradcze i wspierające, w tym badania, oceny wpływu, ewaluacje i konsultacje. Oferujemy też pakiety, które łączą szereg działań, w tym zarządzanie projektem, prowadzenie tzw. sekretariatu, zaangażowanie interesariuszy, organizację wydarzeń i działania komunikacyjne. Naszą pracą chcemy przyczynimy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i celów Zielonego Ładu w drodze ku zrównoważonej przyszłości społeczeństwa.

Wspieramy lokalne i krajowe instytucje administracji publicznej, Komisję Europejską, Parlament Europejski, donatorów w międzynarodowych mechanizmach grantowych, organizacje trzeciego sektora. Świadczymy również usługi w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. Działamy w wielu obszarach:  

  • Łagodzenie skutków zmian klimatu: wsparcie rozwiązań proklimatycznych, wsparcie adaptacji do skutków zmian 
  • Polityka energetyczna i regulacje: kształtowanie przyszłości energetycznej poprzez wsparcie mądrej polityki i odpowiedzialnych regulacji w tym zakresie 
  • Energia odnawialna i innowacje: rozwój technologii sprzyjających ograniczeniu emisji dwutlenku węgla  
  • Finansowanie ochrony środowiska i energii: inwestowanie w czystszą i zrównoważoną przyszłość  
  • Ogrzewanie i chłodzenie: zapewnienie wydajnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia dla zrównoważonej przyszłości
  • Gospodarka morska i rzeczna: ochrona oceanów, mórz rzek i wybrzeży dla przyszłych pokoleń
  • Gospodarka wodna i ściekowa: zapewnianie bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, planowanie i zarządzanie  
  • Środowisko i jego ochrona: ochrona zasobów naturalnych dzięki popularyzacji rozwiązań wypracowanych przez naukę  
  • Różnorodność biologiczna: ochrona różnorodnych gatunków na naszej planecie
  • Sprawiedliwa transformacja: gwarancja równych praw i szans dla wszystkich na drodze do neutralności klimatycznej  

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.