Nasze specjalizacje

Zasoby wodne i urządzenia sanitarne

Dostęp do czystej wody jest podstawowym prawem człowieka.

Ecorys pomaga decydentom w tworzeniu regulacji w zakresie gospodarki wodnej. Zapewniamy wsparcie techniczne i finansowe, aby sprawiedliwie rozdzielić korzyści płynące z efektywnej polityki wodnej. Pomagamy osobom narażonym na ryzyko utraty zdrowia wskutek utrudnionego dostępu do wody, nieodpowiedniej higieny i warunków sanitarnych.