Nasze specjalizacje

Rozwój lokalny i regionalny

Nasze portfolio obejmuje duże programy pomocy technicznej w krajach Partnerstwa Wschodniego i ubiegających się o członkostwo w UE. Działania koncentrują się na wsparciu rozwoju gospodarczego, reformach administracyjnych czy budowaniu potencjału krajowych i lokalnych instytucji. 

Przeprowadzamy analizy wpływu, analizy kosztów społecznych, ewaluacje strategii i programów dla gmin, samorządów i władz państwowych.