Nasze specjalizacje

Mieszkania socjalne

Ecorys zajmuje się opracowywaniem, oceną i ewaluacją polityki mieszkaniowej realizowanej przez wspólnoty mieszkaniowe. Od 2005 roku przeprowadziliśmy około 200 audytów w spółdzielniach mieszkaniowych, w miastach i na obszarach wiejskich w całej Holandii. Dowiedz się więcej o audytach i metodach naszej pracy: https://visitaties.ecorys.com/