Nasze specjalizacje

Inteligentne i zrównoważone miasta

Postrzegamy miasta jako motor wzrostu gospodarczego i miejsce, w którym polityka spotyka się z rzeczywistością. Miasta stają w obliczu mniej lub bardziej widocznych problemów związanych z klimatem, transportem, wykluczeniem, bezrobociem czy ubóstwem.

Ecorys dostrzega społeczne i ekonomiczne przewagi wielopoziomowej współpracy na terenie miast. Opracowaliśmy narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących działań na rzecz pracy i mieszkalnictwa w kontekście finansowym.