Nasze sektory

Ludzie, społeczności i społeczeństwo

Ludzie są w centrum rozwijającego się społeczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie ochrony i wsparcia osobom w każdym wieku i z różnych środowisk, w dążeniu do satysfakcjonującego życia. Pomagamy naszym klientom, w tym krajowym i międzynarodowym organizacjom rządowym oraz podmiotom społeczeństwa obywatelskiego, we wdrażaniu skutecznych programów wsparcia i ochrony, w m.in. w obszarach: 

  • przeciwdziałanie ubóstwu i zadłużeniu: wyjście z kręgu ubóstwa i zapewnienie sprawiedliwego dostępu do usług finansowych
  • jakość, różnorodność i włączenie społeczne: wspieranie sprawiedliwego społeczeństwa i przeciwdziałanie dyskryminacji
  • kultura, sport i dziedzictwo: zwiększanie dostępu do sportu, kultury i dziedzictwa i korzyści z nich płynących
  • dzieci, młodzież i rodziny: wspieranie i ochrona wstępującego pokolenia w dążeniu do dobrego życia

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.