Nasze usługi

Monitorowanie wydajności

Pomagamy monitorować i poprawiać wyniki pracy na poziomie indywidualnym, projektowym i instytucjonalnym. Posługujemy się szeroką gamą metodyk i strategii opartych na dowodach, gromadząc dane jakościowe i ilościowe. Nasze usługi pomagają klientom w osiąganiu określonych celów, a projekty i programy grantowe wdrażane są bardziej efektywnie.