Nasze specjalizacje

Ubóstwo, zadłużenie i integracja finansowa

Zwalczanie wykluczenia ekonomicznego i poprawa znajomości zagadnień finansowych pomogą przełamać cykl ubóstwa.

Ecorys wspiera praktyki mające na celu zapobieganie ubóstwu i problemom zadłużenia oraz zwalczanie ich w mikro- i makroskali. Tworzymy narzędzia i metodologie, aby pomóc naszym klientom ocenić skutki polityk i praktyk na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.