Nasze specjalizacje

Równość, różnorodność, integracja

Poprawa efektów polityki publicznej poprzez budowanie relacji między różnymi kulturami.

Ecorys ma doświadczenie we włączaniu marginalizowanych grup społecznym w prowadzone badania, działania komunikacyjne i inne świadczone usługi. Obejmujemy pełny zakres zagadnień dotyczących różnorodności i równości, w tym płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, tożsamość płciową i orientację seksualną oraz status migrantów.