Nasze specjalizacje

Kultura, sport i dziedzictwo

Kultura, sport i dziedzictwo przynoszą społeczeństwu istotne korzyści, często wpływając przy tym na mechanizmy zmian społecznych i ekonomicznych.

Począwszy od wsparcia we wdrożeniu, przez komunikację i ewaluację, nasza praca pomaga klientom w projektowaniu, implementacji i ocenie inicjatyw sportowych i kulturalnych.