Image

Hoe realiseer je functiemenging in een stedelijk gebied?

| Regions and Cities

Functiemenging van bedrijvigheid en wonen is cruciaal voor het oplossen van de groeiende ruimtedruk in Nederland. Daarom hebben wij een methodiek en dashboard ontwikkeld om overheden te begeleiden in de aanpak van functiemenging.

Onze methodiek maak inzichtelijk welke bedrijvigheid geschikt is om te mengen met wonen en hoe dit ruimtelijk kan worden ingevuld. De methodiek kan zowel voor bestaande als nieuwe locaties worden gebruikt en is een waardevol instrument voor het aanscherpen of omvormen van beleid en het opstellen van bestemmings- en/of omgevingsplannen.

Benieuwd naar hoe Ecorys u kan helpen? Lees dan de brochure (pdf) over onze methodiek.