Nasze sektory

Migracje, bezpieczeństwo, sprawiedliwość

Poprzez nasze prace chcemy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa społeczeństw i usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Pomagamy naszym klientom w zarzadzaniu obszarem migracji, wzmacnianiu więzi społecznych i budowie zaufania do wymiaru sprawiedliwości poprzez nasze badania, doradztwo i realizację programów pomocowych. 

Pracujemy na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym. Naszymi klientami są zarówno lokalne i krajowe jednostki administracji publicznej, jak i organy ścigania, europejskie i międzynarodowe instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Nasi eksperci, w odpowiedzi na wyzwania społeczne, wypracowują innowacyjne rozwiązania w sektorze bezpieczeństwa, sprawiedliwości i migracji. Prowadzimy badania naukowe, ewaluacje, oceny wpływu, analizy kosztów i korzyści społecznych oraz zapewniamy zarządzanie projektami i usługi komunikacyjne, aby wspierać naszych klientów w tym obszarze.   

Nasze doświadczenia: 

  • Bezpieczeństwo: poprawa bezpieczeństwa publicznego i skuteczne wdrażanie prawa  
  • Walka z przestępczością i wymiar sprawiedliwości: ochrona obywateli i innowacyjne systemy wymiaru sprawiedliwości  
  • Sprawy wewnętrzne: wspieranie dialogu i współpracy transgranicznej
  • Prawa człowieka: ochrona i wsparcie praw jednostek i grup  
  • Migracja i azyl: badanie przepływów migracyjnych i ochrony międzynarodowej 
  • Państwo prawa: wzmacnianie fundamentów społeczeństw demokratycznych  
  • Good governance: zapewnienie przejrzystości, odpowiedzialności, sprawnego podejmowania decyzji w sprawowaniu władzy

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.