Nasze usługi

Pomoc techniczna

Zapewniamy specjalistyczne usługi i doradztwo ekspertów w wielu obszarach tematycznych. Nasze podejście koncentruje się na zrównoważonym budowaniu potencjału, wykorzystujemy sprawdzone, elastyczne i adaptacyjne metody wsparcia. Udzielamy wsparcia technicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), krajom po transformacji i rozwijającym się.