Nasze specjalizacje

Rozwój sektora prywatnego i MŚP

Silny sektor prywatny i dobrze funkcjonujące rynki, wsparte sprzyjającym otoczeniem ekonomicznym i założeniami programowymi mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zwalczania ubóstwa.
Ecorys posiada bogate doświadczenie w zapewnianiu usług badawczych i doradczych dla instytucji rządowych i finansujących aby wspierać sprzyjające otoczenie gospodarcze na całym świecie. Nasza pomoc obejmuje szereg dziedzin, w tym ewaluację, badania sektorowe, opracowywanie strategii wzrostu i budowanie potencjału instytucji rządowych.