Nasze specjalizacje

Prawa człowieka

Prawa człowieka leżą u podstaw polityki europejskiej i stosunków zewnętrznych UE.
Wspólnie z własnymi i związanymi z nami ekspertami, w Ecorys opracowujemy ocenę siły oddziaływania nowych europejskich wniosków legislacyjnych, badając ich zgodność z Kartą Praw Podstawowych UE. Prawa człowieka są tematyką przekrojową w wielu badaniach i doradztwie programowym oferowanym przez nasz zespół ds. Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.