Nasze specjalizacje

Migracja i sprawy wewnętrzne

Budowanie bezpieczniejszej Europy poprzez wdrażanie zrównoważonych polityk europejskich.
Ecorys jest liderem konsorcjum w kilkunastu kontraktach ramowych realizowanych dla Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Prowadzimy badania i doradztwo z zakresu polityki na szczeblu unijnym i krajowym w następujących obszarach: migracja, integracja, kontrola granic, polityki państw strefy Schengen, polityka antykorupcyjna oraz polityka zarządzania ryzykiem związanym z katastrofami.