Nasze specjalizacje

Konkurencja i regulacje

Dobrze funkcjonujące rynki i skuteczna kontrola rządowa są ważnymi elementami budującymi zrównoważoną gospodarkę.
Ecorys wspiera organizacje międzynarodowe, ministerstwa, organy regulacyjne jak również organizacje prywatne w zakresie gospodarczych analiz rynków i sektorów oraz odpowiednich norm prawnych, postawy antymonopolowej i fałszywych czynników rynkowych.