Nasze specjalizacje

Gospodarka cyfrowa

Wpływ gospodarki cyfrowej na społeczeństwo jest potężny. Platformy internetowe i technologie cyfrowe zmieniają sposób w jaki żyjemy i będą zmieniać nasze życie jeszcze bardziej w przyszłości. 
Ecorys doradza firmom, instytucjom ustawodaczym i innym bezpośrednio zainteresowanym osobom jak radzić sobie z tymi zmianami, oferując analizy rynku, ocenę skali wpływu oraz doradztwo strategiczne.