Nasze specjalizacje

Bezpieczeństwo

Budowanie bezpiecznych społeczeństw w Europie.
Ecorys wspiera europejskie polityki bezpieczeństwa prowadząc badania oparte na dowodach, służąc doradztwem strategicznym oraz pomocą organizacyjną w zakresie inicjatyw i tematyki bezpieczeństwa. Jesteśmy partnerem w wieloletnim projekcie Komisji Europejskiej “Community of Users in the area of Secure, Safe and Resilient Societies”, promującym wdrażanie projektów szkoleniowych dotyczących zagrożeń, takich jak katastrofy spowodowane przez człowieka czy klęski żywiołowe, a także bezpieczeństwo granic i terroryzm.