Nasze sektory

Reformy sektora publicznego

Nasza praca w zakresie reform sektora publicznego wspiera rządy w planowaniu i wprowadzaniu zmian pozwalających na lepsze świadczenie usług publicznych. Współpracujemy z sektorem publicznym w celu wzmocnienia zarządzania finansami publicznymi, aby:

  • poprawić skuteczność i sprawiedliwość poboru podatków i polityki podatkowej
  • zwiększyć przejrzystość i weryfikowalność działań rządu
  • poprawić efektywność służby cywilnej

Świadczymy usługi w szerokim zakresie, który obejmuje badania i analizy, wzmacnianie potencjału oraz inne formy merytorycznego wsparcia. Pracujemy również nad innowacyjnymi mechanizmami finansowania, w tym inwestycjami społeczne oraz finansowaniem mieszanym.

Naszymi klientami są zarówno ministerstwa finansów, jak i urzędy skarbowe na poziomie krajowym i lokalnym. Współpracujemy również z instytucjami kontrolnymi, parlamentami, instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i partnerami edukacyjnymi w celu wzmocnienia nadzoru i odpowiedzialności.  

Wspieramy reformy w następujących obszarach:

  • Finanse publiczne: wspieranie transformacji w zarządzaniu finansami publicznymi  
  • good governance: wspieranie etycznego, przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania sektorem publicznym
  • podatki i cła: zwiększanie potencjału przychodów do budżetu
  • reforma administracji publicznej: zwiększanie efektywności działań instytucji sektora publicznego
  • partnerstwa międzynarodowe i zarządzanie pomocą: wzmocnienie zarządzania finansami w zakresie pomocy i rozwoju
  • innowacyjne finanse: wykorzystywanie nowych form finansowania usług publicznych

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.