Nasze sektory

Edukacja, zatrudnienie i kwalifikacje

Wysokiej jakości edukacja oraz dostępność pracy dla jak najszerszej grupy osób są fundamentami dobrostanu społeczeństw i rozwoju gospodarki. Zapewniamy usługi doradcze i pomoc dla naszych klientów w sektorach edukacji i polityki zatrudnienia. Wspieramy ich w rozumieniu przyczyn i skutków bezrobocia, wzmacnianiu dialogu społecznego i poprawie warunków pracy, wdrażaniu i ocenie strategii uczenia się przez całe życie dla wszystkich.  

Działamy zarówno na poziomie makro, jak i mikro. Pracujemy dla lokalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, łącząc analizę danych, diagnozy ekonomiczne, ewaluację oraz komunikację w wersji tradycyjnej i cyfrowej. Działamy w obszarach:

  • Edukacja: zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do edukacji i zdobywania kwalifikacji oraz eliminowanie barier w dostępie, równości i inkluzywności.
  • Zatrudnienie i rynki pracy: wsparcie obywateli na rynku pracy i w i miejscu zatrudnienia, przygotowanie rynku pracy na wyzwania przyszłości.

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.