Nasze specjalizacje

Zarządzanie, odpowiedzialność i przejrzystość

Wspieramy etyczne zarządzanie w sektorze publicznym w celu dostosowania świadczonych usług do potrzeb obywateli.
Ecorys jest czołowym podmiotem doradczym w zarządzaniu w obszarach rozwoju i transformacji gospodarki. Mamy doświadczenie we wszystkich dziedzinach zarządzania, w tym w opracowywaniu ram legislacyjnych, angażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wdrażaniu środków antykorupcyjnych. Współpracujemy z wieloma interesariuszami, począwszy od instytucji kontrolnych, poprzez parlamenty, po organizacje społeczeństwa obywatelskiego i partnerów rozwojowych.