Nasze specjalizacje

Reforma administracji publicznej

Wspieramy instytucje rządowe w optymalizowaniu wydajności i skuteczności sektora publicznego, dostosowując najlepsze praktyki międzynarodowe do lokalnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Zapewniamy szereg usług, w tym: wspomaganie formułowania polityki opartej na dowodach, restrukturyzację funkcjonalną, poprawę zarządzania instytucjonalną wydajnością pracy oraz instytucjonalizację rozwiazań w zarządzaniu zmianą. Pomagamy również w procesach decentralizacji i regionalizacji administracji państwowej.