Nasze specjalizacje

Polityka i administracja celno-podatkowa

Wspieramy reformy skarbowe, które dostarczają korzyści wykraczające poza podnoszenie poziomu mobilizacji dochodow krajowych i które mają potencjał do ulepszania świadczenia usług rządowych a także stymulują wzrost gospodarczy przez udoskonalone otoczenie ekonomiczne. Ecorys osiąga to poprzez szeroką ofertę pomocy – od przeprowadzania badań diagnostycznych, poprzez prowdzenie pomocy technicznej na dużą skalę dla Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych oraz resortów podatkowych i celnych, zarówno na poziomie strategicznym, jak i administracyjnym.