Nasze specjalizacje

Kształcenie ustawiczne

Motywowanie ludzi poprzez elastyczne ścieżki kształcenia w celu poprawy jakości życia.

Ecorys wspiera klientów w instytucjach rządowych, na rynku pracy i w sektorze edukacji, oferując badania, doradztwo, zarządzanie programami i wsparcie ewaluacyjne dla projektów lifelong learning. Pokazujemy klientom jak ważne jest uczenie się przez całe życie.