Nasze specjalizacje

Finanse publiczne

Wspieramy administracje państwowe w efektywnym zarządzaniu gospodarką i zapewnianiu wysokiej jakości usług publicznych. Ecorys posiada własne obszerne  możliwości  i doświadczenie we wszystkich obszarach zarządzania finansami publicznymi. Pomagamy instytucjom rządowym w formułowaniu i wdrażaniu strategii reform i planów działania, proponując innowacyjne podejście do rozwijania zasobów. Nasze wsparcie obejmuje cały cykl budżetowy, w tym zarządzanie makroekonomiczne, budżetowanie strategiczne, zarządzanie inwestycjami publicznymi i wykonywanie budżetu.