Nasze specjalizacje

Edukacja

Dostęp do edukacji jako zasobu otwartego.

Ecorys wspiera system edukacji na wszystkich szczeblach – od przedszkoli, przez szkolnictwo wyższe, po kształcenie w duchu „lifelong learning”. Specjalizujemy się w udzielaniu praktycznego wsparcia, tworzeniu programów i doradztwie, badaniach i ewaluacji, komunikacji i usługach cyfrowych.