Nasze Usługi

Usługi informacyjne i towarzyszące

Mamy duże doświadczenie we wspieraniu działań polityki publicznej na dużą skalę, poprzez tworzenie tzw. sekretariatów i zarządzanie nimi oraz inne usługi towarzyszące.

W imieniu podmiotów krajowych i międzynarodowych prowadzimy publiczne punkty informacyjne, biura wsparcia, sieci i jednostki koordynacyjne. Wykorzystując umiejętności wykwalifikowanych, wielojęzycznych ekspertów, działamy na rzecz zwiększenia zaangażowania odbiorów działań. Wspieramy otwartą komunikację ze wszystkimi interesariuszami, w tym grupami mniejszościowymi i defaworyzowanymi.


Nasze usługi obejmują:

  • koordynacja i świadczenie pomocy dla konkretnych grup docelowych
  • organizację wydarzeń i konferencji
  • konsultacje
  • wizyty studyjne
  • grupy fokusowe
  • materiały informacyjne
  • infolinie
  • administracja
  • obsługa klienta

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.