Nasze sektory

Transport, infrastruktura i mobilność

Pomagamy naszym klientom z sektora transportu, infrastruktury i mobilności w zakresie analiz ekonomicznych, badań i usług wspierających we wszystkich rodzajach transportu. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w analizowaniu kosztów i korzyści, studiach inwestycyjnych, ocenach wpływu i ewaluacjach, zarządzaniu oraz komunikacji pomagamy usprawnić proces podejmowania decyzji przez instytucje publiczne. Naszymi klientami są zarówno władze lokalne, regionalne i krajowe, jak i Komisja Europejska czy podmioty o zasięgu międzynarodowym. Pracujemy zarówno dla sektora publicznego i prywatnego, doradzając administracji portów, zarządcom infrastruktury czy operatorom terminali i transportu.  

Ecorys dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie mechanizmów finansowania i dotacji UE, transportu intermodalnego, mobilności miejskiej i stref parkowania. Oferujemy wiedzę dotyczącą gromadzenia, analizy i prezentacji danych. 

Zatrudniamy własnych, renomowanych ekspertów; współpracujemy też z globalną siecią partnerów specjalizujących się w aspektach gospodarczych, techniczno-inżynieryjnych oraz prawnych tego obszaru. Działamy w sektorze transportu, infrastruktury i mobilności, między innymi świadcząc usługi w poniższych obszarach:

  • Porty, drogi i logistyka: wspieranie władz krajowych i samorządowych, zarządców portów i operatorów infrastruktury w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • Gospodarka morska i wodna: monitorowanie i ocena rozwoju gospodarki wodnej w celu optymalizacji wyników ekonomicznych
  • Zarządzanie infrastrukturą i mobilnością miejską: usprawnienia w obrębie infrastruktury transportowej w celu zwiększenia efektywności społecznej i ekonomicznej  
  • Transport publiczny i strefy parkowania: zapewnienie dostępności i atrakcyjności miast
  • Lotnictwo i porty lotnicze: analizowanie gospodarczych i społecznych skutków rozwoju lotnictwa, portów lotniczych i nowych technologii lotniczych
  • Zrównoważony transport: dostarczanie podstaw ekonomicznych dla rozwoju zrównoważonych systemów transportowych przyjaznych środowisku

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.