Nasze usługi

Prowadzenie sekretariatu

Prowadzimy punkty informacji publicznej i koordynujemy prace sieci informacyjnych dla organizacji krajowych i międzynarodowych. Korzystając z wykwalifikowanych ekspertów pracujących w wielu językach, w tym pracowników wewnętrznych, zapewniamy otwartą komunikację z szerokim gronem interesariuszy i grup, do których zwykle trudno dotrzeć. Nasze usługi obejmują planowanie i organizację wydarzeń, konsultacji, wizyt studyjnych, grup fokusowych i konferencji oraz projektowanie materiałów informacyjnych, prowadzenie infolinii, wsparcie administracyjne i obsługę klienta.