Nasze usługi

Monitorowanie, ewaluacje i zarządzanie wiedzą

Zapewniamy pełen zakres usług badawczych, monitoringowych i szkoleniowych.  Od opracowywania stabilnych systemów monitorowania, przez określanie wskaźników wpływu, po tworzenie interaktywnych narzędzi do zarządzania wiedzą –  dostarczamy kluczowych wniosków i pomagamy w ustaleniu kolejnych kroków.