Nasze specjalizacje

Mobilność w miastach, transport publiczny i parkingi

Wraz z rozwojem zrównoważonego transportu rośnie znaczenie oceny, monitorowanie skuteczności oraz planowanie kolejnych kroków. 

Wykorzystujemy znajomość Daily Urban System przy opracowywaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Prowadzimy analizy wpływu transportu publicznego, rowerów i zasad parkowania. Dysponujemy własnym centrum gromadzenia danych (Ecorys Bureau DAM), wykorzystującym kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, z podczerwienią i detekcją ruchu, oraz zaawansowane narzędzia do prowadzenia ankiet.