Wsparcie europejskiej polityki rozwoju na całym świecie

Projekt Europejskiej Polityki Rozwoju (EDP), realizowany przez Ecorys w konsorcjum z Institut de recherche pour le Développement (IRD), wspierał nowe podejście Komisji Europejskiej do partnerstw międzynarodowych w oparciu o Team Europe i koncepcję Working Better Together. Team Europe mobilizuje wysiłki UE i wszystkich Państw Członkowskich w zakresie opracowania i wdrożenia Inicjatywy Team Europe (TEI), uważane za większe programy transformacyjne.

Projekt o wartości 4 mln euro zapewnił wsparcie dla siedziby głównej KE oraz ponad 40 delegatur UE na całym świecie, w różnych kontekstach krajowych: od państw objętych konfliktem po kraje o średnich dochodach, a także zapewnił usługi doradcze w szerokim zakresie tematów. W Mali koordynowano współtworzenie trzech Inicjatyw Zespołu Europy: TEI Stabilizacja, TEI Youth i TEI Green; w Somalii w ramach projektu wsparto opracowanie dwóch głównych TEI – ds. czystej energii i klimatu oraz zarządzania, pokoju i bezpieczeństwa; podczas gdy w Liberii TEI skupiła się między innymi na zrównoważonym leśnictwie i ochronie różnorodności biologicznej oraz na bezpiecznych i zrównoważonych systemach żywnościowych.

Oprócz misji krajowych w ramach projektu zapewniono pomoc jednostce D1 DG INTPA w różnych działaniach koordynacyjnych i komunikacyjnych, skupionych na Zespole Europa. Konsorcjum Ecorys wspierało Komisję w promocji Portal Partnerstw Team Europe, organizując konferencję InfoPoint i szereg seminariów internetowych oraz produkując filmy z referencjami. Portal jest kluczowym narzędziem pomagającym w dobieraniu graczy pomiędzy aktorami Team Europe. Konsorcjum pomogło w wizualizacji Inicjatyw Zespołu Europy i wypłat ODA, analizując dane i tworząc infografiki dla krajów partnerskich i grup regionalnych.

Jako projekt obiektowy oparty na zapotrzebowaniu, miał on odpowiadać na prośby płynące z bardzo różnych kontekstów i specyfiki krajów. Oprócz zespołu trzech kluczowych ekspertów (kierowanego przez lidera zespołu Arne Discha) w ramach projektu działał trójwarstwowy zespół wspierający, na którego czele stał Albert de Groot jako dyrektor projektu. Złożoność tak wieloaspektowego programu wymagała dużej elastyczności w podejściu do realizacji, co zostało docenione przez Klienta: „Firma Ecorys wykazała się ogromną zdolnością adaptacyjną i wiedzą specjalistyczną podczas wdrażania instrumentu wsparcia technicznego na rzecz rozwoju europejskiego, szybko reagując na zmieniający się kontekst podczas kryzysu związanego z Covid-19 i w związku z tym modyfikując wymagane cele i zadania wdrożeniowe””, powiedziała Nathalie Larsen, specjalistka ds. projektu i kierownik kontraktu w DG INTPA, D1.

27 czerwca 2023

2 minuta przeczytać


Kluczowi eksperci

Alberta de Groota

Jednostka Rozwoju Międzynarodowego Holandia