Uzupełniająca ocena skutków proponowanego rozporządzenia w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych

W dniu 11 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego przepisy dotyczące zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go. W tym wniosku ustawodawczym Komisja Europejska przedstawia zestaw jasnych, jednolitych i wyważonych przepisów UE nakładających obowiązki w zakresie informowania służb społecznych do monitorowania rozpowszechniania CSAM w swoich usługach oraz, w przypadku jego wykrycia, zgłaszania i usuwania go.


Ecorys przeprowadził uzupełniającą ocenę skutków wniosku Komisji na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (komisja LIBE). W badaniu omówiono między innymi potencjał i ograniczenia wniosku w zakresie ochrony dzieci przed krzywdą w Internecie. Ponadto ocenia wniosek pod kątem praw podstawowych. Ta ostatnia dotyczy oceny, czy proponowane przepisy zapewniają odpowiednią równowagę między ochroną praw podstawowych dzieci a ochroną praw do prywatności użytkowników usług online.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj raport końcowy (PDF).

16 maja 2023

1 minuta przeczytać


Kluczowi eksperci

Gabriëlle op 't Hoog

Starszy konsultant