Uitdagingen en kansen bij onderzoek naar financiële criminaliteit

Ecorys heeft in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap onderzoek gedaan naar de uitdagingen waarmee financiële rechercheurs worden geconfronteerd. Via diepte-interviews werd onderzoekers gevraagd welke uitdagingen zij ervaren in hun dagelijkse werk, wat ze zouden moeten oplossen en welke bekende voorbeelden hen zouden helpen hun werk beter uit te voeren. Op basis van de gegeven suggesties werd een lange lijst met mogelijke best practices ontwikkeld. De nadruk werd gelegd op bestaande en goed functionerende initiatieven, zowel binnen de Nederlandse als buitenlandse politie-eenheden.


In overleg met een groep onderzoekers op het gebied van financiële criminaliteit heeft het onderzoeksteam vijf goed functionerende initiatieven geselecteerd als casestudies en deze in meer detail onderzocht:

  • oprichting van het ideale asset recovery team (Nederland);
  • de mogelijkheden voor sociaal hergebruik van geconfisqueerde bezittingen (geïnspireerd door Italië en Schotland);
  • het versterken van de samenwerking tussen de inlichtingen- en opsporingsdiensten (een vergelijking tussen Nederland en Groot-Brittannië);
  • het verder integreren van financiële onderwerpen binnen de politieorganisatie als geheel en binnen het politieonderwijs in het bijzonder (Nederland); En
  • de mogelijkheden voor het in beslag nemen van crimineel verkregen goederen of vermogensbestanddelen zonder identificeerbare dader (met Italië als inspiratiebron).

Uit een vergelijkende analyse van deze casestudies bleek de positieve houding van de politie tegenover innovatie en verandering, waarbij eenheden de ruimte kregen om te experimenteren en nieuwe initiatieven op te zetten binnen vooraf gedefinieerde kaders. Het onderzoek benadrukte het belang van het ter beschikking stellen van voldoende middelen en tijd om ervoor te zorgen dat onderzoeken naar financiële criminaliteit permanent in de schijnwerpers blijven staan, om deze initiatieven verder te versterken en te faciliteren. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan Nederland zijn leidende rol in Europa behouden bij de toepassing van financiële vaardigheden in strafrechtelijke onderzoeken.

Lees de voor meer informatie volledige rapport (pdf) of neem contact op met onze adviseur Linette de Swart.

29 december 2021

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Linette de Swart

hoofd consultant