Onze sectoren

Veiligheid, justitie en migratie

Met ons werk willen we bijdragen aan een veilige samenleving, waar veiligheid, justitie en migratie effectief werken voor iedereen. We helpen onze klanten sociale structuren te versterken en het vertrouwen in rechts- en migratiesystemen te herstellen door middel van onderzoek, beleidsadvies, het opzetten van programma’s en ondersteuning.  

We werken op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Onze klanten variëren van lokale en nationale overheden tot wetshandhavingsinstanties en Europese en internationale openbare instellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Onze interne experts werken op een reeks thematische gebieden in de sectoren veiligheid, justitie en migratie. We profiteren van de interdisciplinaire expertise die binnen Ecorys aanwezig is om ons advies af te stemmen op de specifieke behoeften van onze klanten. Dit stelt ons in staat om innovatieve ideeën in de praktijk te brengen en te helpen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. We voeren onderzoeksstudies, evaluaties, effectbeoordelingen en maatschappelijke kosten-batenanalyses uit, en bieden diensten op het gebied van projectmanagement en communicatie om onze klanten in deze sector te ondersteunen.   

Ons werk en onze expertise bestrijken een groot scala aan gebieden, waaronder:  

  • Veiligheid: bouwen aan veiligere gemeenschappen en effectieve wetshandhaving 
  • Criminaliteit en justitie: bescherming van burgers en innoveren van rechtsstelsels 
  • Binnenlandse Zaken: bevordering van internationale dialoog en samenwerking
  • Mensenrechten: bescherming en bevordering van de rechten van personen en groepen 
  • Migratie en asiel: onderzoek naar migratiestromen en internationale bescherming 
  • Rechtsstaat: versterking van de fundamenten van democratische samenlevingen 
  • Goed bestuur: zorgen voor transparantie, verantwoordingsplicht en responsieve besluitvorming

Ontdek hoe Ecorys u kan helpen

Wij zijn een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met de belangrijkste uitdagingen van de samenleving.