De toekomst van de automobielsector in de EU

De auto-industrie, die ruim 6% van de totale werkgelegenheid in de EU en ruim 7% van het bruto binnenlands product voor haar rekening neemt, staat voor de aanzienlijke uitdaging om de groene en digitale transitie te bevorderen. De EU staat voor deze uitdaging in een tijd waarin bredere EU-belangen in de automobielsector al worden bedreigd door de toegenomen mondiale concurrentie van zowel nieuwkomers als bestaande bedrijven uit de regio Azië-Pacific en Noord-Amerika. Daarom heeft de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement ons, via onze afdeling Economische Groei, de opdracht gegeven om een ​​onafhankelijk overzicht te geven van het industriële autolandschap in de EU.


De COVID-19-pandemie heeft de mondiale waardeketen (GVC) van de automobielsector aanzienlijk op de proef gesteld, bijvoorbeeld wat betreft de aanvoer van halfgeleiders. Het fungeerde echter ook als een versneller en had een positieve invloed op de vraag van de consument naar elektrische voertuigen (EV’s), samen met maatregelen op het gebied van elektrificatie, digitalisering en de veerkracht van mondiale waardeketens. Tegelijkertijd wordt de EU geconfronteerd met toenemende ontwrichting, vooral door nieuwe toetreders van buiten de EU, waardoor de banen in de EU en de levensvatbaarheid van veel Europese autobedrijven in gevaar komen. Over het geheel genomen wordt verwacht dat de auto-industrie de komende tien jaar sterker zal evolueren dan in de vorige eeuw. Dit brengt grote kansen en uitdagingen met zich mee, met winnaars en verliezers tot gevolg. Zwakke punten in de levering van EV-batterijen, grondstoffen en aanverwante innovaties vormen bijvoorbeeld een aanzienlijke bedreiging voor de ontwikkeling van elektromobiliteit in de EU. Omgekeerd vertegenwoordigen elektrificatie, slimme en gedeelde mobiliteit, vanuit een breder EU-perspectief, grote stappen in de richting van ecologische duurzaamheid en efficiënt transport, in belangrijke mate mogelijk gemaakt door digitalisering.

We hebben een SWOT-analyse uitgevoerd voor zowel elektromobiliteit als geconnecteerde en autonome voertuigen (CAV's) om onze bevindingen te onderbouwen en beleidsmaatregelen te ontwikkelen die het Europees Parlement in staat zouden stellen door te gaan met de volgende stappen van de dubbele transitie en het technologisch leiderschap van de industrie. We constateren dat de EU de dubbele groene en digitale transitie al effectief heeft verdedigd door middel van verschillende richtlijnen, strategieën, actieplannen, initiatieven, richtlijnen en stimuleringsmaatregelen. Dit strategische en beleidskader biedt op unieke wijze een faciliterende omgeving die bevorderlijk is voor het hoofd bieden aan de ontberingen van de toenemende internationale concurrentie. Uit de end-to-end evaluatie van het auto-ecosysteem blijkt dat het meeste beleid erop gericht is te helpen bij het bereiken van technologisch leiderschap en concurrentievermogen.

Onze studie identificeert echter enkele lacunes en ruimte voor verdere acties die de agenda van de EU vooruit kunnen helpen, en tegelijkertijd de auto-industrie in Europa kunnen helpen haar rol als motor voor duurzame en inclusieve economische groei en werkgelegenheid in alle lidstaten te behouden. Om deze lacunes aan te pakken, biedt ons onderzoek verschillende aanbevelingen die elkaar aanvullen en die niet kunnen worden gerangschikt en geprioriteerd. Het doel van onze aanbevelingen is om de weg te vergemakkelijken naar uitmuntendheid op het gebied van vergroening en digitalisering, en tegelijkertijd het volledige potentieel van de auto-industrie in de EU te ontsluiten bij het ondersteunen van de economische groei en de werkgelegenheid in alle lidstaten.

Geïnteresseerd in meer informatie? Neem contact op Michael Flickenschild of lees ons volledig rapport (pdf).

22 december 2021

2 minuut lezen