WERKEN BIJ

Werken bij Ecorys

Ecorys is een internationale leverancier van onderzoeks-, advies-, programmamanagement- en communicatiediensten. We combineren onze passie met onze professionaliteit om zo een verschil te maken in de wereld. Onze medewerkers zijn terecht trots op onze innovatieve en prikkelende bijdragen aan de uitvoering van beleid en programma's.


Toetreden tot het team van Ecorys geeft je de mogelijkheid om met gedreven mensen aan betekenisvol beleid en projecten die impact hebben op het leven van mensen over de hele wereld te werken. We zijn er trots op dat we medewerkers van veel verschillende nationaliteiten hebben die allemaal hun eigen unieke perspectieven, opvattingen en waarden overbrengen op onze werkplekken in de wereldwijde Ecorys-groep. Onze werkcultuur bevordert actieve persoonlijke en loopbaanontwikkeling en vooruitgang voor iedereen bij Ecorys.

We zijn gepassioneerd over onze ecologische en maatschappelijke impact. Ieder jaar kiezen we een goed doel uit waaraan we een deel van onze winst doneren; daarnaast zijn we voorstander van betaalde vrijwilligersdagen. Daarnaast is Ecorys vastberaden om carbon-neutraal te zijn in 2029. 

Flexibel werken

Ons werk is hybride, waardoor medewerkers de voordelen van werken op kantoor en vanuit huis maximaal kunnen benutten. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze flexibele werkaanpak te verbeteren. We werken hard om hoogwaardig, impactvol werk te leveren aan onze cliënten en doen een stap extra als dat nodig is. Daarnaast hechten we veel waarde aan het stimuleren van een langdurig gezond evenwicht tussen werk en privé en erkennen we dat een universele aanpak voor iedereen niet bestaat. Je kunt dan ook een flexibele houding ten opzichte van werktijden en werklocatie verwachten van ons.  

Inclusieve cultuur

Ecorys zet zich sterk in voor de principes van gelijkheid, eerlijkheid en inclusie. In deze hybride wereld werken we aan het doorbreken van grenzen en het bevorderen van een cultuur van nauwe samenwerking tussen Ecorys-landen. Samen staan we sterker. We delen kennis met collega’s over een breed scala aan onderwerpen, zodat iedereen profiteert van onze interne expertise. Onze teams wisselen en veranderen met elk project, wat betekent dat je nieuwe en verfrissende vormen van teamwork kunt verwachten op basis van vertrouwen, inclusiviteit en wederzijds respect. Ecorys is een werkgever die gelijke kansen biedt. Al onze beslissingen over werk en beloning zijn gebaseerd op verdienste, ervaring en potentieel, ongeacht nationale afkomst, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap of ouderschap, leeftijd, religie, handicap of seksuele geaardheid.

Professionele Ontwikkeling

Onze mensen zijn cruciaal voor het succes van Ecorys. Daarom stimuleren we al onze medewerkers om voortdurend hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, zodat ze carrière kunnen maken bij Ecorys en waarde kunnen toevoegen voor onze cliënten. Onze Ecorys Academy biedt een wereldwijd programma voor training en kennisdeling, naast ons online leeraanbod en interne en externe trainingen.

Een dag uit het leven bij Ecorys

Hoor van enkele van onze collega's hoe het is om bij Ecorys te werken