Nasze Usługi

Analiza wartości pieniądza oraz kosztów i korzyści

Nasi ekonomiści zapewniają szerokie spektrum usług pomagających w ocenie wartości pieniądza i analizie kosztów i korzyści. Pracujemy z różnymi klientami, w skali lokalnej, krajowej i globalnej. Wśród naszych klientów są zarówno osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki w sektorze publicznym, instytucje rządowe, jak i organizacje charytatywne, które chcą określić swój wpływ na społeczeństwo. Wspieramy podmioty wszystkich sektorów, doradzając, jak udokumentować, określić ilościowo i wycenić wpływ. Organizacjom chcącym rozwijać swoje własne umiejętności zapewniamy również szkolenia. Wykorzystujemy najnowszą wiedzę i zaawansowane modele ekonomiczne, dzięki którym pomagamy klientom w uzyskaniu rzeczywistego wglądu w analizowany obszar.


Nasze usługi obejmują:

  • wycenę
  • analizę kosztów i korzyści
  • analizę efektywności kosztowej i wydajności kosztowej
  • Społeczny zwrot z inwestycji (SROI)
  • ocenę stosunku wartości do ceny
  • modelowanie
  • ekonometrię
  • ewaluację

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów. 

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.