Nasze Usługi

Szkolenia, edukacja, budowanie potencjału

Budowanie potencjału naszych klientów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym stanowi ważny czynnik wspierający kluczowe cele rozwojowe w obszarach zmian społeczno-politycznych i organizacyjnych.  


Budowanie potencjału odbywa się na trzech poziomach:  

  1. indywidualnym (doświadczenie, wiedza, umiejętności)
  2. organizacyjnym (standardy, wewnętrzne strategie, procedury, ramy)
  3. społecznym (strategie rządowe/firmowe, ustawodawstwo, sprawowanie władzy, normy społeczne)

Aby budować trwały potencjał, skupiamy się zarówno na wiedzy i aspektach problemowych, jak i na umiejętnościach miękkich z takich obszarów, jak przywództwo, negocjacje, networking i komunikacja.   

Oferujemy zindywidualizowane pakiety działań rozwojowych: 

  • opracowanie i prowadzenie angażujących praktycznych warsztatów szkoleniowych 
  • dostarczanie inspirujących wirtualnych sesji szkoleniowych
  • zapewnienie interaktywnego coachingu i mentoringu
  • wsparcie w tworzeniu i ułatwianiu wymian peer-to-peer i społeczności praktyków 
  • wzmocnienie podejścia polegającego na szkoleniu instruktorów i umocnienie oficjalnych instytucji szkoleniowych 

Podczas szkoleń posługujemy się wieloma technikami i narzędziami jak np. wizualizacja, storytelling czy design thinking (pilotaż i skalowanie).

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.  

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.