Nasze Usługi

Ocena wpływu

Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu pełnego zakresu ocen wpływu.
Ocena wpływu ex ante ma na celu zbadanie potrzeby interwencji w ramach danego działania, a także ustalenie możliwych skutków takiej interwencji. Ocena ex-post dostarcza jakościowej i ilościowej oceny wpływu polityki czy działania.

Przeprowadziliśmy wiele ocen wpływu inicjatyw europejskich zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w których systemowo definiujemy problem, cele, możliwe rozwiązania i ich prawdopodobny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo czy środowisko. Wiemy, jak mierzyć wpływy, mamy też duże doświadczenie w ważeniu ilościowych i jakościowych wpływów w ramach struktury.

Zaawansowane rozwiązania w zakresie analizy i oceny wpływu pozwalają nam wspierać klientów w rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów. Wiemy, jak pomóc w wypracowaniu fundamentów mierzalnej oceny i skutecznej praktyki.


Oferujemy szeroki zakres wsparcia w zakresie:

  • oceny projektów i planowania biznesowego
  • studiów wykonalności
  • case’ów biznesowych
  • masterplanów
  • rozwoju linii projektowej
  • narzędzi Komisji Europejskiej służących lepszemu stanowienia prawa
  • prognozowania i opracowywania scenariuszy
  • Benchmarkingu
  • analizy ryzyka

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów. 

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.