Nasze sektory

Zrównoważone rolnictwo i żywność

Prace w tym obszarze dotyczą problematyki zrównoważonego rynku rolnego i żywności, obejmując takie kwestie jak przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone żywienie czy wyludnianie się obszarów wiejskich. Świadczymy pełny zakres usług doradczych i wspierających dla lokalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych klientów z sektora publicznego i non-profit. Zajmujemy się projektowaniem, monitorowaniem i ewaluacją polityki rolnej, uwzględniając ekonomiczny, środowiskowy i społeczny wymiar produkcji i konsumpcji żywności.  

Zapewniamy wsparcie w poniższych obszarach:

  • Zrównoważone rolnictwo: wzmocnienie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich
  • Użytkowanie gruntów i społeczności wiejskie: Zrozumienie aktualnych wyzwań terytoriów i społeczności wiejskich
  • Żywienie i bezpieczeństwo żywności: oparte na dowodach opracowania dotyczące polityki żywnościowej i bezpieczeństwa żywności
  • Zrównoważone systemy żywnościowe: sprostanie wyzwaniom społecznym w zakresie produkcji i konsumpcji żywności

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.