Nasze sektory

Zdrowie, opieka zdrowotna i dobrostan

Dobre zdrowie i samopoczucie to istotna wartość również w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Nasze działania w tym obszarze mają na celu wspieranie zdrowia publicznego i inkluzywnego społeczeństwa. Wspomagamy klientów z sektora opieki zdrowotnej poprzez ocenę projektów i programów działań prozdrowotnych, analizę ekonomiczną i organizacyjną systemów i programów opieki zdrowotnej. Specjalizujemy się w analizach kosztów i korzyści społecznych, ewaluacji i ocenach wpływu. Pomagamy naszym klientom z sektora opieki zdrowotnej w zarządzaniu i komunikowaniu zmian na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Naszymi klientami są krajowe i regionalne instytucje administracji publicznej, ministerstwa zdrowia, globalne organizacje zdrowotne oraz organizacje pozarządowe obszaru zdrowia. Nasze obszary specjalizacji:  

  • Zdrowie i opieka zdrowotna: zdrowa populacja wymaga czegoś więcej niż tylko opieki zdrowotnej 
  • Dobrostan : w ujęciu holistycznym 
  • Inkluzywność i sprawiedliwość społeczna : jako kluczowe czynniki poprawy jakości życia

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.