Nasze usługi

Zarządzanie programami grantowymi

Ecorys zapewnia pełny cykl usług związanych z zarządzaniem dotacjami, w tym; projektowanie programów, komunikacja, nabór i ocena wniosków, przyznawanie grantów, wsparcie dla helpdesku, szkolenia, budowanie potencjału, monitorowanie i sprawozdawczość. Nasi eksperci oferują efektywne kosztowo i praktyczne rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie cyfrowe.