Nasze usługi

Szkolenia i budowanie potencjału

Budujemy potencjał organizacyjny w sektorze publicznym i prywatnym, identyfikując potrzeby wsparcia osób, instytucji i całego środowiska. Nasze działania w zakresie budowania potencjału opierają się na podejściu analitycznym, korzystamy przy tym z tradycyjnych i innowacyjnych technik obejmujących szkolenia, mentoring w miejscu pracy, seminaria, e-learning i wsparcie typu peer-to-peer. Upowszechniamy wiedzę za pośrednictwem mediów społecznościowych, cyfrowych kanałów informacyjnych czy organizowanych przez nas wydarzeń.