Nasze specjalizacje

Zdrowie i opieka zdrowotna

Zdrowie i komfort życia to kluczowe priorytety lokalnej i globalnej polityki publicznej.

Ecorys udziela wsparcia i ewaluuje systemy opieki zdrowotnej, programy i rynki ochrony zdrowia. Od identyfikacji wyzwań opieki zdrowotnej w wymiarze transgranicznym, przez zapewnienie efektywnej, przystępnej cenowo i szeroko dostępnej opieki zdrowotnej na poziomie krajowym, po wspieranie prac nad poprawą stanu zdrowia mniejszych społeczności.