Nasze specjalizacje

Rolnictwo, żywność i żywienie

Poprawa jakości życia poprzez strategiczne zarządzanie rolnictwem.

Nasze ewaluacje pomagają w opracowywaniu strategii, których celem jest rozwiązywanie potencjalnych problemów w obszarach takich jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywności czy wyludnianie obszarów wiejskich. Realizujemy duże, finansowane przez instytucje publiczne projekty z sektora rolno-spożywczego, transformacji rynków rolnych i zmniejszania degradacji środowiska.