PRACA

Pracuje w: Ecorys

Ecorys to międzynarodowy dostawca usług badawczych, konsultingowych, zarządzania programami i usług komunikacyjnych. Łączymy naszą pasję i profesjonalizm biznesowy, aby zmieniać świat. Nasi pracownicy są słusznie dumni z naszego innowacyjnego i skłaniającego do myślenia wkładu w realizację polityki i programów.


Dołączając do zespołu firmy Ecorys, będziesz miał możliwość pracy w projektach, które mają wpływ na życie ludzi na całym świecie. Jesteśmy dumni z narodowego zróżnicowania naszych pracowników, które wprowadza różne perspektywy, postawy i nowe wartości do naszych miejsc pracy w całej Grupie. Nasza kultura pracy aktywnie promuje rozwój osobisty i zawodowy.

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko i społeczeństwo, co roku przekazując część zysków wybranej organizacji społecznej i zachęcając pracowników do zaangażowania w praktykę wolontariatu (w ramach płatnych dni roboczych). Ecorys dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2029 roku.  

Elastyczność

Pracujemy w trybie hybrydowym, co umożliwia pracownikom maksymalizację korzyści z pracy w biurze i w domu. Zależy nam na zapewnieniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, choć zdajemy sobie sprawę, że nie ma jednego, uniwersalnego podejścia w tej kwestii. W firmie Ecorys możesz oczekiwać elastyczności w zakresie godzin i miejsca pracy. Jesteśmy przekonani, że elastyczne podejście do pracy skutkuje wysoką jakością usług świadczonych naszym klientom. 

Kultura włączania

W naszej firmie obowiązują zasady równości, sprawiedliwości i inkluzywności. W hybrydowym świecie staramy się przełamywać granice i wspierać kulturę ścisłej współpracy pomiędzy naszymi oddziałami. Jesteśmy silniejsi jako zespół. Nasi pracownicy dzielą się pomiędzy sobą wiedzą z różnych dziedzin, dzięki czemu korzystają z naszego bogatego doświadczenia w wielu obszarach. Nasze zespoły zmieniają się i ewoluują wraz z każdym projektem. Możesz spodziewać się pracy zespołowej opartej na zaufaniu, integracji i wzajemnym szacunku. Ecorys jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Wszystkie nasze decyzje dotyczące zatrudnienia i wynagradzania są oparte na osiągnięciach, doświadczeniu i potencjale, niezależnie od pochodzenia, płci, stanu cywilnego, wieku, stanu zdrowia, religii czy orientacji seksualnej.

Rozwój zawodowy

Ludzie są kluczowi dla sukcesu naszej firmy. Wspieramy wszystkich naszych pracowników w ciągłym rozwijaniu wiedzy i umiejętności. Akademia Firmy Ecorys oferuje globalny program szkoleń i dzielenia się wiedzą jako dodatek do nauki online oraz oferty szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Dzień z życia w Ecorys

Posłuchaj od niektórych naszych kolegów, jak wygląda praca w Ecorys